ArtikelKhutbah Jum'at

ISTIQAMAH ING KESAENAN

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,

Estu estu bilih nikmat saking ngarsanipun Allah kangge para kawulanipun menika, estu kathah sanget  ngantos mboten saged dipun etang jalaran saking kathah-ipun. Saweneh saking nikmat ingkang agung inggih nikmat iman saha islam. Mekaten ugi nikmat tansah saged istiqamah ing margi ingkang leres inggih diinul islam. Saweneh sahabat  nate matur dhumateng Nabi, “Wahai Rasulullah, mugi paduka paring setunggal kalimah  babagan agami Islam, ingkang samangke kita mboten tanglet malih dateng tiyang sanes?   Rasulullah paring jawaban mekaten :

قُلْ آمَنْتُ باللهِ ثُمَّ استَقِمْ

 Jawinipun: “ maturo:  kula sampun pitados dumateng Allah, kula inggih badhe istiqamah” (HR. Muslim).

Istiqamah menika estu lampah ingkang linangkung edi peni, ing sak lebeting gesang kaum muslimin, nun inggih kanthi lampah istiqamah mekaten kaum muslimin, mboten badhe angsal prastawa saha raos ajrih, ing sak lebeting nglampahi  kekehipun keimanan saha ketaqwaan. Mekaten ugi inggih mboten badhe resah saha kuwatir nemahi parabaya, amargi sampun pirsa bilih damel jejeg keimanan saha keislaman menika kathah rubeda saha reridu. Ing bab menika samekta Allah paring dhawuh ingkang kaserat ing Al-Qur’an Surat Hud 112 mekaten :

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

Jawinipun : “Mula padha  istiqamah-a sapa sira (ing dalan kang bener), kaya dene wes diperintah-ake marang sira lan(uga) wong wong pada tobat kang miderek sira, lan aja pisan-pisan sira ngliwati wates. Setuhune piyambak-e (Allah) iku maha mirsani apa wae kang sira lakoni”. (Qs. Hud: 112)

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Bilih tiyang ingkang Istiqamah inggih menika tiyang ingkang tansah madhep mantep ing taat dumateng Allah SWT, tiyang ingkang tansah netepi kewajiban, nilar saha nebihi sedaya perkawis ingkang haram.   Tiyang ingkang kasil saged netepi istiqamah ing sak lebeting taat dhumateng Allah, estu samangke badhe angsal begja kemayangan saha dipun paringi palenggahan ing edi peni inggih dipun lebetaken ing suwarga.

Selengkapnya Klik disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *