ArtikelKhutbah Jum'at

SAWENEH TANDA KUWAOSIPUN ALLAH

Khutbah sepisan

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ : اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ: لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Jamaah jum’at rahimakumullah

Nun inggih namung puja saha puji ingkang pantes kita aturaken dhumateng Allah SWT, awit sedaya sih nugraha nikmat Taufik, Hidayah, Inayah-ipun. Pramila kanthi menika tuwuh raos syukur, lajeng mbudidaya amrih mindakipun iman saha taqwa dhumateng Allah. Taqwa ingkang konjem ing manah kangge tumuju gesang lan panggesangan ingkang langkung sae.

Jamaah jum’at rahimakumullah

Menawi kita menggalih awit maha kuwaos Allah SWT, estu bilih tanda yekti kuwaosipun Allah menika mboten saged dipun ukur mawi ruang saha wekdal, minangka makhluk ingkang apes saha sekeng kedahipun, sak sampunipun menggalih tanda yekti kasebat lajeng tuwuh saha mindak raos kapitadosan saha taqwa dhumateng Allah.

Sampun ngantos kosok wangsulipun,  menawi sampun cetha wela-wela bilih manungsa menika namung dipun paringi ngilmu ingkang namung sekedik, lajeng  gumedhe rumaos ilmu pengetahuan saha teknologi sampun mumpuni lajeng wantun nerak paugeran… estu ing tembe namung badhe nemahi cilaka saha kapitunan. Ing bab menika wonten gegambaran mekaten, ilmu pengetahuan ingkang dipun kuasai sedaya manungsa menika kados dene pena ingkang dipun celup ing segara, toya ning nempel ing pena menika ibarat ipun ilmu manungsa sak ngalam donya, lajeng toya ing taksih ing segara menika gegambaran ilmunipun Allah, menika namung gegambaran, ing kasunyatan langkung saking menika.

Pramila sedaya kemajengan saha moncer-ipun ilmu pengetahuan, kedah tansah ing ranah supados kemajengan kasebat namung kangge damel mindak-ipun keimanan saha ketaqwaan dhumateng Allah. Sampun ngantos kemajengan kasebat kangge ingkar, kepara ngreka-daya perkawis perkawis dinten kiamat saha taqdir. Kita aturaken saweneh ayat ingkang  kasebat ing Al-Qur’an Surat Luqman ayat 34 mekaten :

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

Jawinipun; “Setuhune Allah, hamung ana ing ngarsane Allah ngelmu arep anane dina kiamat, Lan namung Allah kang damel tumurune udan, lan hamung piyambak-e Allah kang pirsa apa ing sakjroning rahim. Lan ora ana sewiji wong kang ngerteni (kanthi yakin) apa-apa kang sesok bakal dumadi. Lan ora ana sewiji wong kang ngerteni (kanthi yakin) neng ngendi papan deweke bakal mati. Setuhune Allah Maha Pirsa ugi Maha Ngudaneni”. (QS. Luqman : 34)

Jamaah jum’at rahimakumullah,

wonten 5 (gangsal) pangertosan penting ing ayat  menika :

Sepisan, Bilih Namung  Allah ingkang pirsa Kiamat badhe kedadosan

Pengendikan-ipun Allah : إِنَّ اللهَ عِندَهُۥ عِلْمُ السَّاعَةِ  (“Setuhune Allah, namung ana ing ngarsane Allah ngelmu arep anane dina kiamat). Yakni namung Allah ingkang pirsa mbenjang menapa dinten kiamat menika kedadosan.  Mboten wonten ingkang pirsa kejawi Allah. Dinten kiamat menika haq bakal dumados, ananging wiwit zaman rumiyin ngantos zaman sak menika, katah tiyang ingkang mboten pitados dinten kiamat menika badhe kedadosan. Kanthi maneka warna pawadan, kathah tiyang ingkang mboten pitados dinten kiamat.

Pramila minangka muslim kedah pitados wontenipun kiamat. Minangka muslim kita sedaya yakin bilih dinten kiamat badhe kedadosan, kathah dalil aqli saha dalil naqli. Ingkang dalil aqli samangke para ahli kemawon ingkang ngaturaken. Mboten Dipun bahas wonteng mriki. Ananging ingkang dalil naqli kita aturaken kados ingkang kaserat ing Al-Qur’an surat Luqman ayat ingkang kaping 33 mekaten :

رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

Jawinipun: Hai manungsa, padha taqwa-a marang pengeran-ira lan padha wedi-a ing suwiji dina (kang ing dina iku mau) bapak ora bisa nulungi anak-e lan semana uga anak ora bisa nulungi bapak-e sak sithik-sithik-e. Setuhune janji Allah iku mesthi bener, mula aja pisan pisan kahanan urip ing donya gawe blabur ing sira, lan uga  aja pisan pisan tukang apus apus (syaitan) maeka sira ing sak jeroning taat marang (dhawuhe) Allah, QS Luqman 33

Kaping kalih, Namung  Allah ingkang  damel tumurun-ipun jawah.

Pengendikan-ipun Allah :  وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ  (Lan namung Allah kang damel tumurune udan). Miderek taqdir saking Allah, menawi sampun Ing titi wanci jawah badhe tumurun, nggih tumurun mbten wonten setunggal makhluk ingkang saged menggak. Allah dzat ingkang kuwaos ingkang paring katetepan. Jawah inggih rohmat saha kanugrahan, pramila menawi nembe jawah menika tumurun kita dipun aturi supados maos donga mekaten

  اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا

 “Ya Allah, mugi paduka damel jawah menika, jawah ingkang manfaat.”.

Lajeng kepripun menawi wonten hujan “ Buatan”?   Jawah ingkang dipun damel (“istilah hujan buatan”) menika mboten kok manungsa damel jawah, ananging ingkang dipun maksud-aken   “Hujan buatan”  inggih menika : kita pendhet saking “laman” resmi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) :

”Jawah dedamelan utawi teknologi modifikasi cuaca menika dipun lampahi kanthi ndeder mega  (cloud seeding) migunak-aken  bahan-bahan ingkang asifat higroskopis (nyesep toya), ing salajeng-ipun inggih tuwuhipun bakalan toya jawah ing sak lebet mega lajeng dangu dangu mindhak  kathah, sak lajengipun badhe gage gage tumurun jawah”.

Pramila saking menika damel jawah menika saweneh saged angsal damel, ananging ugi asring mboten hasilipun. Sedaya  dumados inggih namung “bi idznillah”.

Kaping Tiga, Namung Allah ingkang pirsa menapa kasunyatan ing  sakjroning rahim.

Pengendikan-ipun Allah :وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ ۖ  (lan hamung piyambak-e Allah kang pirsa apa ing sakjroning rahim). Estu bilih ingkang paring pepesthen  jaler, estri, sehat, jangkep menika namung Allah. Menawi lajeng kemajengan  ilmu pengetahuan saha teknologi, estu kadang  saged  deteksi janin menika jaler menapa estri, menawi cocok menika inggih namung kaleresan kemawon, ananging ingkang baken bilih namung saking Allah ingkang saged deteksi kanthi estu leres.  Menawi alat hasil saking kemajengan ilmu pengetahuan saha teknologi, inggih kadang leres kadang inggih meleset.  Dados taksih teka-teki alias  mboten mesthi.

 Setunggal ahli tafsir paring pamanggih mekaten : namung Allah kang ngripta, lan piyambak-e Allah kang pirsa kedadosan menapa kemawon, kalebet samangke badhe dados menapa, menapa begja menapa samsara lan sak lajengipun. Menawi wonten ingkang ngaturaken : wekdal sak menika rak nggih sampun saged dipun deteksi kanthi alat canggih janin ingkang sak lebeting gua garba, menapa jaler utawi  estri ?.  Mila saged dipun jawab mekaten, bilih ing ayat menika ngginak-aken lafaz “maa” (apa), sanes “man” (sapa) ingkang nedahaken bilih jaler utawi estri. Ayat menika kedah dipun kaji kanthi estu estu. 

Jamaah jum’at rahimakumullah,

Kaping Sekawan, Namung Allah ingkang pirsa mbenjang wonten menapa

Pengendikan-ipun Allah :  وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ  (Lan ora ana sewiji wong kang ngerteni (kanthi yakin). Bilih sedaya malaikat, para nabi, jin, saha manungsa, Sedaya makhluk mboten wonten saha mboten saged mangertosi menapa kemawon, ingkang badhe kedadosan ing dinten ingkang badhe,  kalebet  مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ (kang ngerteni (kanthi yakin) apa-apa kang sesok bakal dumadi). Pramila sedaya mukawis saha kedadosan duniawi menapa melih ukhrowi. Sedaya menika haq, sedaya menika namung Allah piyambak ingkang paring pepesthen. Manungsa namung damel rencana, pepesthen saha hasil menika sedaya saking ngarsa-nipun Allah.

Kapiing gangsal, Namung  Allah ingkang pirsa kapan saha teng pundi  kita pejah.

Pengendikan-ipun Allah : وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ (Lan ora ana sewiji wong kang ngerteni (kanthi yakin) neng ngendi papan deweke bakal mati). Mila mboten wonten sewiji awak-awakan ingkang pirsa, wonten ing pundi piyambake badhe pejah. Kanthi kahanan kepripun ugi mboten mangertos. Perkawis menika estu perkawis haq, kalebet perkawis  ghaib namung Allah ingkang pirsa. Kita namung dipun dhawuhi supados yakin/pitados. Perkawis perkawis ingkang ghoib mekaten, manungsa mboten dipun kepareng-aken nelesih ngantos tebih ing peng-angen-angen, hal menika sanes ranah-ipun manungsa. 

Jamaah jum’at rahimakumullah

Sedaya perkawis ing nginggil kasebat, inggih saweneh perkawis ingkang haq saha leres maujud-ipun.   Sina-asa kemajengan ilmu pengetahuan saha teknologi sampun sundul langit bebasanipun, ananging tetep wonten wates saha kekirangan-ipun. Pramila wonten perkawis perkawis ing babagan kapitadosan bleger makhluk (manungsa) kedah purun nampi kanthi logis dogmatis. Sedaya sami sadar bilih akal budhi saha logika manungsa,   menika wonten apes saha watesipun. Namung Allah ingkang Maha Pirsa saha Maha Ngudaneni.   Ing akhiripun Mekaten saha semanten,  mugi manfaat, aamiin.   

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ القُرْآنِ العَظِيْمِ, وَنَفَعَنِيْ وَإِيَاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِكْرِالحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إنَّهُ هُوَالغَفُوْرُالرَحِيْمُ.

Khutbah Kaping kalih

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَرْشَدَكُمُ اللهُ أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، أَمَّا بَعْدُ؛

قَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

 اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ ،  إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَاْرحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا.

 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيْمٌ، 

 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا,   رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ,   سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ, وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Dening :  Ust M Humam, S.Ag

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *