ArtikelKhutbah Jum'at

Wigatosing Keluarga Ing Islam

Khutbah Sepisan

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ – اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ – وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ – اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَاعِيْنَ.

اَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ إِتَّقُوْ اللّٰهَ حّقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْن. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Mangga kula saha penjenengan tansah ngaturaken puja puji pangalembana mligi namung dhumateng Allah I, ingkang sampun paring sih nugraha saha rahmat, linangkung nikmat ingkang ageng inggih nikmat iman saha islam. Kanthi nikmat kasebat kula saha penjenengan saged manembah dhumateng Allah I, inggih tansah nindak-aken sedaya dhawuh saha nebihi sedaya awisanipun. Saking menika raos taqwa, kedah dipun uri uri supados mindak saha sentosa. Shalawat saha salam tansah katur dhumateng Nabi Muhammad r minangka uswah hasanah, ing madyaning gesang menika.

Mboten kesupen mangga kita tansah mbudidaya amrih mindak-ipun raos iman saha tawqa dumateng Allah I. Taqwa ingkang estu estu, sanes namung kembang pepaes pangandikan, inggih taqwa ingkang paring daya juang tumuju ing perkawis perkawis ing langkung sae langkung sae saha linangkung sae.                   

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Islam sampun paring paugeran, bilih keluarga menika kedah mawi perkawinan ingkang syah saha legal, sah ing sak lebeting hukum agami, legal ing paugeran negari. Pramila menawi wonten tiyang jaler kalih estri, gesang sesarengan kanthi mboten miderek paugeran pernikahan ingkang resmi (agami saha negari), estu gesang sesarengan kasebat mboten saged dipun sebat keluarga, sinaosa saking gesang sesarengan kasebat tuwuh dzuriyah utawi anak.

Mekaten ugi gesang sesarengan antawisipun piyantun sejenis homoseksual saha lesbian, menika ugi mboten saged dipun sebat keluarga, sinaosa seweneh hukum internasioanal ngakeni, kados pundi kemawon hal menika mboten selaras, kalih paugeran kemanusiaan, adab adiluhung, linangkung paugeran agami islam. 

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Keluarga menawi  miderek ing pranatan agami  islam, mboten namung minangka papan kangge kempal saha mlempak, tiyang tiyang ingkang kaserat ing paugeran pernikahan saha wontenipun dzuriyah keturunan. Ananging keluarga kagungan fungsi ingkang linangkung wiyar, saha wonten gegayutan kalih fungsi fungsi sanesipun. Awit saking menika para winasis ngaturaken, kirang langkung wonten 6 (enem) fungsi keluarga antawisipun inggih menika :  

  1. Fungsi afektif saha reproduksi : Fungsi afektif saha reproduksi, bilih  keluarga menika, minangka papan kangge paring saha nampi raos sih rahmat tresna, kalebet tuwuhipun dzuriyyah / anak putu. 
  2. Fungsi religious : Keluarga paring piwucal  saha pengalaman pengamalan agami, ingkang konjem ing sanubari sedaya anggota keluarga.
  3. Fungsi rekreatif : Keluarga dados papan panggenan kangge nuwuhaken inspirasi kreatif, keprigelan kagem sedaya anggotanipun.  
  4. Fungsi protektif : Keluarga minangka papan kangge paring pangayoman sedaya anggota anggotanipun, jasmani , rohani, kaarkter saha sosial ekonomi.
  5. Fungsi edukatif : Keluarga maringi nilai nilai pendidikan dhumateng sedaya anggotanipun.
  6. Fungsi social : Keluarga minangka papan kagem pikantuk ngilmu saha nilai nilai ingkang kalamapah ing madyaning masyarakat.

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Ing pranatan agami Islam sampun wonten piwucal linangkung pepak saha sampurna, kangge rujukan saha pedoman, kangge ngemonah lampahipun keluarga, satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warrahmah, murakabi dhateng kemaslahatan masyarakat saha ummat.  Allah I sampun paring dhawuh ing surat Ar Rum  ayat 21 mekaten :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Jawinipun : sewiji wiji tanda (gedhene kekuasa-ane) Allah, yaiku menawa panjenengane Allah wus ngripta, jodo jodo seko awake dewe-nira supaya sira padha ngrasa ayem. Panjenengane wes ndadek-ake ing sira rasa tresna lan asih. Sak temene ing kahanan iku ana tanda tanda (kekuasa-ane Allah), tumrap wong-wong kang mikir. 

Mekaten ugi ingkang kaserat ing QS An Nur 32-33 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ. وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ

Jawinipun : lan padha nikah-a ing antarane wong wong bujang seko sira kabeh, lan wong wong kang memper (nikah) seka kawula kawula/budak sahayamu, lanang utawa wadon, yenta kahane miskin, mangka Allah kang bakal nyukupi kanthi rohmate, lan Allah maha jembar (sih welas rahmate) uga maha pirsa (sekabehane). Lan wong wong kang ora kuat nikah, prayoga becik njaga kesucian dewek-e, muga Allah paring kecukupan kanthi sih rahmate marang dewek-e.

Mekaten ugi ing hadits menika Rasulullah r ngendika :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.” رواه البخاري : 4703

Jawinipun : “Wahai para nom noman kabeh, sapa sewiji saka sira kabeh wes sanggup kanggo nikah, mula age age nikah, amarga nikah iku bisa meper paningal, lan uga bisa meper syahwat.  (nanging) yentha durung sanggup, becik padha pasa sira, sebab pasa iku bisa ngurangi nafsu syahwat. (HR. Al-Bukhari: 4703)

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah

Miderek saking dalil dalil ing nginggil kasebat, bilih gesang kanthi mbujang (mboten krama/nikah) menika estu kirang prayogi, kejawi wonten hal hal ingkang syar’i utawi alasan khususiyah sanensipun. Pramila kanjeng Nabi Muhammad r minangka uswatun hasanah, ugi nindak-aken nikah, saha peputra.  Pramila kanjeng Nabi paring dhawuh mboten ngepareng-ken mbujang, jalaran saweneh saking sahabat kagungan pepenginan mbujang supados saged fakus ngibadah dhumateng Allah. Saking  ‘Aisyah k Rasulullah r sampun ngendika mekaten : 

النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي، و تَزَوَّجُوا؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، و مَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Jawinipun: “Nikah kalebu sunnah ingsun. Sak sapa wae kang ora ngamal-ake sunnah ingsun, dewek-e dudu golongan ingsun. Mula padha nikah-a, amarga ingsun luwih mongkok amarga luwih okeh-e umat ingsun. Sak sapa wae kang sanggup nikah, mula nikah-a.” (HR Ibnu Majah).

Ing pranatan agami Islam bilih nikah saha gesang bebrayan, kalebet sedaya perkawis perkawis ingkang tuwuh ing madyaning bebrayan bale somah menika, estu minangka  dados piwucal gesang, minangka ibadah saha jihad ing marginipun  Allah I. Kanthi catatan menawi sedaya kalawau tansah dipun tindak-aken miderek pranatan saha piwucal agami.

Wontening era globalisasi wekdal sak menika, estu keluarga muslim kedah dados kawah candradimuka, tuwuhipun generasi saha umat ingkang tangguh saha linangkung kualitas-ipun. Al Qur’an sampun paring pepeling kula saha penjenengan sedaya, sampun ngantos nilar ahlul warosah / anak putu ingkang sekeng ing iman islam saha ekonomi.  Allah I paring dhawuh ing Al Qur’an surat An Nisa 9 :

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا 

Jawinipun : lan padha wedi-a marang Allah, wong wong kang ing sak pemburine padha ninggal-ake naka turun kang apes, kang ngrasa khawatir marang dewek-e. Mula saka iku prayoga padha taqwa marang Allah, lan dewek-e padaha ngucap perkara kang bener.

Mekaten mugi wonten manfaatipun. Aamiin.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah Kaping Kalih

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا.

 أَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآء مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ, وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ, وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيْنَ, وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ, وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ, وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.  رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Dening : Ustadz Agus Widada, S.H

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *