ArtikelKhutbah Jum'atKultum Ramadhan 1445 H

Khutbah Idul Fitri 1445 H : Nebihi Sifat Saha Sikap Curang

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ حَرَّمَ الصِّياَمَ أَيّاَمَ الأَعْياَدِ ضِيَافَةً لِعِباَدِهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الَّذِيْ جَعَلَ الجَنَّةَ لِلْمُتَّقِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ االدَّاعِيْ إِلىَ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلىَ مُحَمَّـدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحاَبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْنَ أَمَّا بَعْدُ، فَيَآ أَيُّهَا المُؤْمِنُوْنَ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ المُتَّقُوْنَ . وَاتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jama’ah shalat Idul Fitri rahimakumullah

Mboten wonten tetembungan ingkang linangkung edi kejawi namung lantunan kalimat  takbir, tahmid dan tahlil. Umat islam sang ngindenging bawana sami nindak-aken  ibadah shalat ‘ied. Sedaya menika dipun tindak-aken ugi saweneh saking sikap tasyakkur binikmah dhumateng Alloh I, awit sedaya sih nugraha saha rahmati pitulungan-ipun, satemah saged nindak-aken jejibahan ingkang minulya menika, nun inggih  shiyam ing wulan ramadhan. Umat islam dipun gembleng, supados dados umat ingkang kagungan ketaqwaan, kesabaran, saha kesyukuran  ingkang inggil. Pramila mangga taqwallah menika estu estu dipun pepetri, sampun ngantos gotang saha susut.

Shalawat saha salam mugi tansah katur dhumateng Nabi Muhammad r, dhumateng garwa putra,sedaya sahabat, tabiin,  tabiit tabiin, lumeber dhumateng sedaya kaum muslin wal muslimat ingkang tansah gegesang sunnah sunnah-ipun.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jamaah shalat idul fitri rahimakumullah

Irah-irahan khutbah wekdal sakmenika inggih nebihi sifat saha sikap curang.  Estu bilih ing wekdal akhir akhir menika tembung  “curang” menika kalebet tetembungan ingkang kathah dipun sebat ing madyaning masyarakat ugi wontening jagad maya saha media massa. Kagem nyebat utawi paring panyaruwe awit hasil utawi suasana ingkang nembe kedadosan ing madyaning masyarakat wekdal sak menika. Gegayutan kalih hal menika, bilih shiyam ramadhan menika kagungan ancas tujuan inggih supados muslim muslimah menika langkung taqwa dhumateng Allah I. 

Wondene jujur menika saweneh saking sifat tiyang ingkang taqwa dhumateng Allah I. Kepara wonten ingkang ngaturaken bilih jujur menika sepalih saking raos iman. Jujur menika wonten gayutan kalih keimanan, mboten saged dipun pisah. Gayutan antawisipun jujur kalih iman, kadosdene koin mata uang, ingkang kedah jangkep sisi kanan saha kering-ipun. Pramila mboten wonten keimanan saged tuwuh kejawi kairing kanthi kejujuran, mekaten ugi mboten wonten koin mata uang menika dipun etang jangkep, menawi mboten wetah sisi kanan saha kering-ipun.   Pramila saking menika   Rasulullah r paring piwucal jujur menika, ing  sadengah wekdal saha profesi.

Bilih kejujuran menika kalebet saweneh saking standar moral universal ingkang linangkung inggil, saha kelampah ing sak indenging  bawana/ internasional.  Bilih jujur menika dados syarat linangkung wigatos kagem tumuju ing sukses. Mekaten ugi pemimpin menika kedah jujur, jujur dhateng diri pribadi, jujur dhateng anak buah , jujur dhateng rakyatipun.  Pramila menawi pemimpin mboten jujur saha purun ngapusi ing bab paring pelayanan hajat gesang  rakyat utawi masyarakat, estu badhe nemahi mala petaka saha kapitunan gesang,  mekaten ugi rakyat sampun mboten pitados, kepara gusti  Allah  I ugi nyerat tiyang kasebat minangka tiyang ingkang mboten jujur.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jamaah shalat idul fitri rahimakumullah

Saking sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud, bilih Rasulullah r sampun paring dhawuh mekaten, 

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ اِنَّ الْبِرِّيَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ    رواه البخارى ومسلم

Jawinipun: “Prayoga sira padha jujur, amarga jujur iku nggawa marang kebecikan, lan kebecikan iku nggawa tumuju ing mlebu surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kagem rakyat linangkung para pejabat pamangku praja, bilih jujur menika saweneh modal kangge eksis ing sak lebeting ngemonah bangsa lan negari menika. Sampun kathah tepa palupi, ing tembe nemahi cilaka saha kapitunan,  amargi mboten saged nyepengi nilai nilai kejujuran menika ing diri pribadi-nipun, mekaten ugi pamangku praja, utawi pemerintah saged dhawah ing sak lebeting cilaka saha kapitunan menawi mboten saged nyepengi nilai nilai kejujuran menika. Sedaya sami dhawah ing kapitunan gesang amargi mboten jujur. Wonten hadits ingkang paring dhawuh piwucal mekaten,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

Jawinipun: “Prayoga sira padha nglakoni jujur amarga jujur iku nuntun ing dalam kang bener, lan bebener itu nuntun ing mlebu surga. Lan kanggo wong kang tansah jujur lan hiyo tetep jujur, nuli deweke ditulis ing ngarsane Allah I minangka wong kang jujur. Lan padha sumingkir sira kabeh saka laku ngapusi,jalaran laku ngapusi iku nuntun marang fujur, lan sifat fujur iku njlomprongke mlebu neraka. Lan wong kang tansah nglakoni goroh, lan hiya tetep goroh, nuli ditulis ing ngrasane Allah minangka tukang goroh.” (H.R. Muslim)

Selaras kalih hadits ing nginggil  Al Qur’an ugi paring dhawuh mekaten : ingkang

sepisan  ing QS. Al-Ahzab Ayat 70

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  

 Jawinipun, “Hai wong wong kang padha iman, padha takwa-a sira kabeh marang Allah lan padha ngucap-a  nganggo pocapan kang bener,”  (QS. Al-Ahzab 70)

Sederek sedaya mukminin saha mukminat, mangga sami nambahi raos taqwa dhumateng Allah, kalebet tansah ngendika namung hal hal ingkang sae saha leres, ing pundi kemawon saha wekdal menapa kemawon. Sedaya menika minangka modal ingkang linangkung utami kagem lelumban ing madyaning gesang saha panggesangan menika. Ketaatan kagem nindak-aken hukum hukumipun Allah, estu  samangke  badhe pikantuk kesaenan linangkung ing ngarsanipun Allah I, ugi kesaenan ing madyaning masyarakat.  Pramila menapa kemawon ingkang miyos saking lathi menika kedah ingkang leres, damel manfaat, saha mboten damel sakit manah tiyang sanes. Tebih saking ngapusi, bathil saha mboten jujur.

Kaping Kalih  kaserat ing   QS. At-Taubah Ayat 119

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  

Jawinipun “Hai wong wong kang padha iman, padha taqwa-a sira kabeh marang Allah, lan prayoga sira bareng bareng marang wong kang bener,” (QS. At-Taubah 119)

Kalih ayat ing nginggil estu saweneh saking ayat ingkang linangkung, inggih ngengeti sak sampunipun lafadaz “amanuu” kalajeng-aken khanthi dhawuh supados taqwallah “ ittaquu”. Dhawuh menika estu estu ngemu suraos ingkang lebet, bilih kula lan penjenengan sedaya dipun dhawuhi supados tansah sesarengan kalih tiyang tiyang ingkang leres, ing pengendikanipun ugi solah bawanipun, inggih tiyang tiyang ingkang ngetingalaken jejering tiyang mukmin muttaqin. Mboten namung miderek trend saha nafsu, ananging kedah dados tuladha ing kesopanan, kejujuran, tebih saking sifat lan sikap sombong, curang saha dura.

Kaping tiga kaserat ugi ing  QS. Al-Ankabut Ayat 3 

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ

Jawinipun “lan temen temen Ingsun wus nguji marang wong wong kang sak durunge sira kabeh, mangka sak temene Allah iku maha pirsa endi wong wong kang padha goroh.” (QS. Al-Ankabut  3)

Estu leres menawi gesang ngalam donya menika minangka ujian. Pramla estu bilih Allah sampun nguji dhateng kawula-kawulanipun, menapa kawula kasebat badhe ingkar menapa badhe syukur, menapa badhe purun sabar menapa badhe ngumbar hawa nafsu, purun jujur menapa pilih curang saha dura. Saking menika estu sampun terwaca bilih gesang menika ujian, saha jelas ugi bilih gesang menika minangka pilihan. Wonten ing sisih pundi kula lan penjenengan badhe miderek ?, wonten ing golongan ingkang jujur saha leres, menapa ing golongan ingkang curang saha bathil, sedaya wonten resiko-nipun piyambak piyambak.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jama’ah shalat Idul Fitri rahimakumullah

Pramila sampun wajar saha terwaca bilih tiyang ingkang curang/ dura menika badhe nemahi

 1. Mboten angsal kapitadosan saking tiyang sanes.
 2. Margi gesang ingkang rekaos saha mboten badhe saged tentram
 3. Curang/ dura  menika inggih namung margi tumuju dhateng margi cilaka saha kapitunan gesang ing donya ngantos dumugi akhirat.
 4. Curang / dura menika margi tumuju dhateng neraka

Kosok waksulipun wonten perkawis perkawis ingkang badhe dipun tampi gegayutan kalih jujur menika

 1. Margi angsal kapitadosan saha kamulyan.
 2. Margi angsal gesang ingkang sae saha ayom ayem tentrem.
 3. Badhe angsal kabegjan ing donya dumugi ing akhirat.
 4. Jujur menika margi tumuju dhateng  surga.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jama’ah Shalat Idul Fithri rahimakumullah

Shiyam ramadhan ingkang sampun kula lan penjenengan tindak-aken sewulan natas menika, sampun paring piwucal supados dados tiyang ingkang taqwa. Pramila sampun terang terwaca bilih kagem tiyang ingkang taqwallah mboten wonten niatan badhe tumindak saha ngendikan ingkang curang/dura. Pramila menawi ancas tujuan ingkang sayektos saking shiyam  inggih menika tumuju dados insan ingkang taqwa,  inggih taqwa ingkang tansah kajiwa kasarira ing pundi kemawon saha ing wekdal menapa kemawon, dados tiyang ingkang kagungan jabatan utawi namung rakyat jelata, dados piyantun ingkang miskin menapa dene  sugih, dados pimpinan menapa namung anggota. 

Sampun ngantos kagungan pemanggih ingkang klentu, menawi nembe wonten ing masjid dados tiyang taqwa, menawi nembe sumpah jabatan dados tiyang ingkang taqwa saha “humanis”,  menawi nembe pengaosan dados tiyang taqwa,  ananging rikala wonten kantor,  wonten ing peken, ing perjalanan, saha ing pundi papan sanesipun, lajeng dados tiyang ingkang remen korupsi, tumindak curang saha ngapusi, mboten jujur, angkuh saha gumedhe, saha namung nuruti hawa nafsu, ingkang baku sedaya keturutan, menghalalkan sedaya rekadaya.  Sedaya menika sanes sikap saha tindak saking tiyang ingkang taqwallah, menika sampun analisir saking paugeran, sedaya menika lampahipun tiyang fasik.  na’udzubillahi min dzalik.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jama’ah Shalat Idul Fithri rahimakumullah

Piwucal ingkang saged dipun pendhet saking khutbah menika

 1. Bilih shiyam ramadhan menika saweneh tata lampah kagem nodi saha paring pranatan kagem  mukminin mukminat supados dados insan ingkang taqwallah.
 2. Raos taqwa ingkang tansah kajiwa kasarira kanthi istiqomah, ing pundi kemawon saha wekdal menapa kemawon.
 3. Minangka kawula ingkang tansah betah sih rahmat saha nugraha saking Allah I,  ugi tansah mbudidaya amrih saged amal ngibadah ingkang sak kathah kathahipun saha sak sae saenipun.
 4. Nyandang jabatan menapa kemawon kedah amanah, kedah adil rikala damel keputusan, mboten tumindak curang saha ngapusi  rakyat.
 5. Menapa dene jabatan jabatan ingkang langsung utawi mboten langsung gayutan kalih hajat gesang tiyang kathah utawi masyarakat, mila pamengku jabatan kasebat kedah ngasta nilai nilai ketaqwaan  kasebat ing sedaya kebijakanipun.  
 6. Tumindak ngapusi saha curang sinten kemawon ingkang nglampahi, ing tembe namung badhe tumuju ing kapitunan gesang saha kerisakan.
 7. Tumindak curang saha ngapusi dipun gadang mlebet ing neraka.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  والله اكبر  الله اكبر ولله الحمد

Jama’ah Shalat Idul Fithri rahimakumullah

Mekaten mugi mugi kula lan penjenengan angsal pitedah sah kekiyatan saged tansah jujur ing madyaning gesang saha panggesangan menika. Mangga kula lan penjenengan tansah mbudidaya amrih saged meper hawa nafsu, mboten kepelut nindakaken perkawis perkawis ingkang dipun awisi saha damel kapitunan dhumateng tiyang sanes. Tansah ikhtiyar supados silaturrahim mindak remaket, gotong royong saha mbantu biyantu dhateng sesami umat, mboten mbenten-mbentenaken status saha strata ing madyaning masyarakat. Mbekta saha damel ngrembaka semangat jihad kagem mbangun masyarakat ingkang amanah, bermartabat, berkeadilan saha sejahtera. Tansah nguri uri watawaa shoubil haqqi watawaa shoubishobr.

Ing akhiripun mangga kanthi sikap ingkang tawadlu’ saha khusyuk  nyuwun dhumateng Allah ingkang maha rahman maha rahiim, kesaenan kagem umat Islam ing pundi kemawon, saha umat manungsa ing ngalam donya menika,

الحمد لله رب العا لمين  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحا به اجمعين  اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ   اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ فَيَا قَا ضِيَ الْحَجَا ت

Duh gusti Alloh mugi paduka kersa nampi  amal ibadah kawula sedaya paduka menika,  duh gusti Allah mugi paduka ndadosaken negari Indonesia menika, dados negari ingkang ayom ayem,tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, kerta raharja, baldatun thoyibatun warrobbun ghofur, tebih saking bencana lan laknat, tebih saking pemimpin ingkang curang saha culas, parek ing barokah saha maghfiroh paduka, tebih saking tindak korupsi, kolusi saha nepotisme, tebih saking tumindak culiko saha ngapusi,  celak ing keadilan, kesejahteraan saha kemakmuran, para pemimpin-ipun tansah amanah, tansah mbela dhateng kepentingan rakyat.

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا  رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ  رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡأَنصَارٖ  رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَ‍َٔامَنَّاۚ   رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّ‍َٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ   رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ  رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ  رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ  رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ    أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ  رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ   وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ  وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Dening : Ustadz M Humam, S.Ag

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *