ArtikelKhutbah Jum'at

Lelabet Kagem Bangsa Saha Negara

Khutbah sepisan

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَكْرَمَ مَنِ اتَّقَى بِمَحَبَّتِهِ وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَهُ بِغَضَبِهِ وَعَذَابِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَالدِّيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى َحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الله وَخَيْرِ خَلْقِهِ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا اَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ، اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى:يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

Jamaah Jumat Ingkang Minulya

Mangga kula lan penjenengan sedaya tansah ngaturakennraos puja puji saha syukur dhumateng Allah I, Rabb ingkang sampun paring sih nikmat saha rahmat ingkang linangkung kathah mboten saged dipun wilang, saweneh inggih taksih saged nindak-aken pengibadahan ing dinten jumat menika.

Shalawat saha salam mugi tansah katur dhumateng Baginda Nabi Muhammad r, lumeber dhumateng Keluarga, Shahabat, saha sedaya umat manungsa ingkang miderek saha mituhu gegesang sunnah sunnahipun.  Ing majlis ingkang minulya menika mangga kula lan penjenengan sedaya tansah mbudidaya amrih mindakipun raos taqwa dhumateng Allah I.

Jamaah Jumat Ingkang Minulya

Manungsa menika minangka makhluq sosial temtu kemawon mboten saged uwal saking madyaning gesang berbangsa saha bernegara, amargi sampun dados sistem. Pramila muslim kedah saged ngemonah sedaya aspek muammalah ing madyaning gesang menika dados sae. Kalebet muamalah siyasah utawi politik saha berbangsa bernegara.

Bilih Berpolitik menika mboten kedah mlebet ing madyaning politik praktis, ananging ugi wonten saluran saluran politik sanes, supados kula lan penjenengan menika miderek aktif.  Kadosta dados pengamat, pemilih ingkang cerdas saha bijak, sah sanes-sanesipun. Pramila saking menika minangka Muslim, kedah nderek kanthi aktif perpolitikan utawi muamalah siyasah menika, sedaya kedah aktif saha mendhet peran-ipun piyambak piyambak. Sampun ngantos mupus lajeng mendhet sikap pasif, ing tembe namung badhe getun saha nemahi kapitunan. Ketingal mayoritas ananging  raos minoritas.

Ingkang kedah dipun pepetri inggih kedah tansah eling saha waspada, awit wontenipun unggah ungguh, pranatan saha paugeran agami ing babagan mu’alahah dunyawiyah menika. Pemimpin utawi pejabat publik kedah tansah amanah saha ‘adalah/adil. Mboten tumindak dlolim saha khianat dhumateng rakyat.  Allah sampun paring dhawuh mekaten.

 إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً 

Jawinipun: temen Allah wes dhawuh supaya sira kabeh padha ninak-ake amanah marang kang hak nampa amanah lan yentha sira padha ngetrapke hukum ing kabeh manungsa, prayoga sira ngetrapke kang adil. Sak temene Allah maha midanget saha maha mirsani.” (QS An-Nisa’: 58)

Pramila minangka pemimpin ingkang kagungan jabatan saha kekuasaan, estu estu menika setunggal papan mirunggan ingkang wiyar kagem  amar ma’ruf nahi munkar, kagem dhawuh kesaenan saha brastha sedaya kemungkaran.  Ing hadits dipun sebataken bilih kekuasaan menika opsi ingkang sepisan kagem brastha kemungkaran. Rasulullah r sampun ngendika mekaten,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِقَلبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيْمَانِ

Jawinipun: “Sak sapa wae seka sira kang weruh anane tumindak kemungkaran, prayoga deweke nyegah nganggo tangane/kekuasaane. Yentha deweke ora bisa, prayoga nyegah nganggo lisane, lan yentha ora kuwagang, prayoga deweke nyegah kanthi atine. Hiya kaang mengkono mengkono iku iman kang paling ringkih.” (HR Muslim)

Kagem sinten kemawon ingkang tinanggenah dados wakil rakyat, dados anggota  dewan, kedah damel pranatan pranatan supados tuwuh kesaenan saha saged brastha sedaya tumindak dlolim saha sedaya tumindak ingkang damel kapitunan ing masyarakat. Sedaya kebijakan-kebijakan kedah kagem kepentingan rakyat. Pramila prinsip  ta’awun kedah ing sak lebeting kesaenan saha taqwa, sanes kezaliman. Allah I paring dhawuh,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Jawinipun,lan padha lung tinulung sira kabeh ing nglakoni kebecikan lan taqwa lan aja (pisan pisan) lung tinulung nglakoni dosa lan memungsuhan. Lan padha taqwa-a sira kabeh marang Allah, sak temene paseksan saking Allah iku banget larane.” (QS Al-Maidah:2)

Minangka rakyat kula lan penjenengan sedaya inggih taksih saged andil ing muamalah siyasah menika, kadosta dados pemilih ingkang cerdas, dados pemilih ingkang “selektif” mboten gampil kabujuk “money politic. Sedaya saged milih pemimpin ingkang sae, kepepet inggih milih ingkang sekedik resikonipun, kados prinsip akhaffu dhararain, inggih ingkang paling sekedik resiko utawi madharat-ipun.

Kadosdene  kahanan ing madyaning masyarakat bilih taksih wonten pemilih menika estu gampil dipun iming iming mawi arta, sembako, saha sanesipun, ingkang ing tembe lajeng milih pemimpin menika ukuranipun namung gayutan kalih arta saha banda ingkang sampun katampi. Pramila sak derengipun paring koreksi saha kritik dumateng anggota dewan, kula lan penjenengan sedaya kedah ugi paring panyaruwe/kritik saha pembelajaran ing madyaning masyarakat.  Mboten badhe tuwuh pemimpin ingkang linangkung sae menawi proses pemilihan kemawon sampun klentu. Kedahipun tolok ukur memilih pemimpin menika mawi dasar aturan saha pranatan agami, lha menika kanthi terwaca paugeran agami sampun mboten dipun agem.  Pramila purun mboten purun  kedah Ibda binafsik. Sedaya dipun awiti saking diri pribadi. Memilih pemimpin kedah tebih saking raos syahwat saha nafsu duniawi.

Jamaah Jumat Ingkang Minulya

Cekaking rembag bilih kaum muslimin muslimat menika minangka rakyat Indonesia, sedaya kedah nindak-aken prinsip prinsip utawi paugeran ing sak lebeting gesang berbangsa saha bernegara, kalebet miderek aktif ing politik adi luhung, politik ingkang sae saha santun. Saking menika mboten pas menawi lajeng mupus manah, sedaya kedah aktif selaras kalih jabatan kedudukan menapa kemawon ing madyaning masyarakat. Paugeran utami saking muamalah siyasah/ politik inggih menika  bilih muamalah siyasah/politik ugi saweneh saking ngibadah dhumateng Allah, kadosdene pangibadahan sosial sanesipun. Sikap toleransi, andhap asor, tutur lisan sesami kanthi sae, tansah paring nasehat, tansah remen bantu biyantu saha sanes sanesipun. Pramila anggenipun nindakaken kedah miderek menapa ingkang sampun kaserat ing Al Quran saha al Hadits. Kula lan penjenengan sedaya yakin saha sadar bilih sedaya pranatan ingkang kamot ing Al Quran saha al Hadits menika minangka pandoming sedaya kawula tumuju gesang ingkang sae saha angsal ridlo saking Allah I.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْأَنِ الْكَرِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ، وَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Khutbah kaping kalih

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْعَمَ علينَا بِنِعْمَةِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نبينَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ. وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ وَأَشْهَدُ اَنَّ َحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَاحِبُ الشَّرَفِ وَالْإِحْتِرَامِ   أَمَّا بَعْدُ. فَيَاأَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ  يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نبينَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ.

 اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالطَّاعُوْنَ وَالْاَمْرَاضَ وَالْفِتَنَ مَا لَا يَدْفَعُهُ غَيْرُكَ عَنْ بَلَدِنَا هٰذَا اِنْدُوْنِيْسِيَّا خَاصَّةً وَعَنْ سَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً.   اللّهُمَّ وَفِّقْنَا لِطَاعَتِكَ وَأَتْمِمْ تَقْصِيْرَنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى نبينَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ   

عِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ. وَ اشْكُرُوْهُ عَلٰى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ 

Dening : Ustadz Moch Iqbal, Lc, M.A.

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *