ArtikelKhutbah Jum'at

Nglestantunaken Lingkungan Gesang Miderek Islam

Khutbah sepisan

الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. أَمَّا بَعْدُ : فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.  قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.   وَقاَلَ اَيْضًا,  ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Jamaah Jumat ingkang minulya.

Ing wekdal ingkang sae menika mangga tansah ngaturaken raos puji puji pangalembana, raos syukur dhumateng Allah I, awit sedaya sih nugraha  rahmat taufiq hidayah saha inayah-ipun. Sholawat saha salam mugi tansah katur dhumateng kanjeng Nabi Muhammad r. Lan mboten kesupen mangga tansah mbudidaya amrih mindkaipun raos iman saha taqwa dhumateng Allah I.

Jamaah Jumat ingkang minulya.

Ing al Quran surat Luqman ayat  20, kaserat mekaten,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ

Jawinipun, apa sira kabeh padha ora meruhi yentha gusti Allah wus damel tumungkul kanggo sira kabeh apa apa kang ana ing langit lan apa apa kang ana ing bumi, lan paring nikmat-e marang sira, (nikmat) kang katon uga kang ora katon ? sewiji manungsa iseh akeh kang maedo anane Allah tanpa nganggo ilmu, utawa pituduh, utawa kitab suci kang terwaca.

Tembung “damel tumungkul” ing ayat menika wonten pitedah bilih Allah I sampun paring pitados dhumateng manungsa minangka kholifah ing lumahing bumi menika. Ananging kedah waspada sampun ngantos damel derdah saha ngginak-aken reh  praja kanthi klentu, mboten sengaja linangkung dipun sengaja, temtu badhe tuwuh kapitunan saha risakipun lingkungan  gesang, tundonipun namung manungsa piyambak ingkang badhe nandhang.   

Ing pamawas islam bilih ingkang dipun wastani lingkungan gesang inggih menika sedaya mahluq saha menapa kawontenanipun kagem tuwuh saha tumengkar sedaya manungsa. Sedaya sami gegayutan kanthi saeka kapti pramila lajeng dipun sebat ekosistem. Sedaya menika minangka tata rakit riptaning gusti Allah ingkang linangkung edi saha damel lajengipun panggesangan sedaya mahluq kalebet manungsa.

Pramila saking menika, pranatan agami islam tansah paring piwucal amrih harmonis saha njagi lestantunipun lingkungan gesang. Lingkungan gesang kedah tansah dipun jagi amrih lestantun saha asri. Allah sampun paring dhawuh ing surat Al-A’raf ayat 56 mekaten,

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Jawinipun, “Lan aja pisan pisan sira agawe rusak ing lumahing  bumi sak wuse digawe kanthi apik.lan padha nyuwun sira marang Piyambake kanthi rasa wedi lan kebak ing pengarep-arep. Sak temene rahmate gusti Allah iku cedhak banget marang wong wong kang gawe ngamal becik”.    

Ayat menika paring pitedah kanthi pertela, bilih umat islam estu dipun awisi, sampun ngantos damel risak ing lumahing bumi kurepe langit. Ayat menika paring dhawuh supados sedaya umat manungsa sami sadar saha ihtiyar amrih lestantunipun lingkungan gesang, saha estu dipun tebihi sedaya tumindak ingkang nuwuhaken kerisakan saha tumpesipun ekosistem panggesangan manungsa piyambak.

Wonten patuladan saking Rasululah Muhammad r, ingkang nedahaken bilih rasulullah estu estu peduli awit lingkungan gesang. wonten seweneh kedadosan setunggal wekdal saweneh sahabat sami mepe lulang satokewan galak hasil saking beburon. Pirsa kawontenan mekaten lajeng Nabi muruki saha dangu  sahabat sahabat kasebat mekaten,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا.

Jawinipun “padha Waspada sira kabeh! Aja pisan pisan migunak-ake kulit kewan galak iki miangka pelana. Jalaran perkara iki bisa numpes anane kewan kewan iku mau..”(Hadits Abu Dawud dan Nasa’i )

Saking hadits kasebat, kula lan penjenengan saged mangertosi sepinten agengipun raos peduli, bilih Nabi Muhammad r, ngawisi  kulit kulit satokewan galak,  menika dipun agem dados peralatan. Amargi gungungipun namung sakedik ing tembe saged tumpes. Pramila kanjeng nabi paring piwucal mliginipun raos peduli awit lestantun-ipun satokewan margi sampun langka, sampun ngantos tumpes/ punah.

Jamaah Jumat ingkang minulya.

Perkawis perkawis wigatos tumuju lestantunipun lingkungan gesang miderek islam inggih menika,

Sepisan, kesadaran saha tanggel jawab minangka khalifah Allah di lumahing bumi. Allah I sampun dhawuh ing QS Al Baqarah ayat 164,

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Jawinipun, (Sak temene anane kedadeane ing langit lan bumi, gilir gumantine bengi, prau kang lumaku ing dhuwure banyu segara nangkut apa apa kang mingunani menungsa. Lan apa wae kang Allah wes ngedun-ke seka langit  arupa banyu udan, nuli amarga banyu udan iku mau panjenengane ngurip-ake bumi sak wise garinge/ matine, lan panjenengane nyebar ing bumi kabeh serupane kewan, lan lakune angin karo mega/mendung kang diiguh ing antarane langit lan bumi; temen ing (perkara) iki kabeh ana tanda-tanda (keesaan lan maha agung Allah) tumrap  kaum kang padha gelem mikir)

Kaping kalih, awisan, bilih sedaya kedah nebihi saking sikap boros saha mengkonsumsi kanthi israf, Nabi Muhammad  r sampun paring dhawuh mekaten,

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Jawinipun, lan temen panjenengane (Allah I) duka marang wong kakean omong lan kakean pitakon kang ora migunani lan tingkah laku ngabul abul arta banda.”(HR Muslim) 

Awisan awisan supados mboten boros utawi israf, saged ugi dipun panggihi ing  QS Al-A’raf: 31, Ar-Rum: 7, Sad: 26, Yaasin: 19, saha sanesipun.

Kaping tiga, awisan supados mboten njalari polusi saha tumindak ingkang damel risak lingkungan panggesangan, Rasulullah Muhammad r sampun paring dhawuh mekaten,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Jawinipun, (Sak temene donya iku endah, lan sak temene gusti Allah iku ndadekake sira minangka khalifah ing lumahing  bumi supaya panjenengae mirsani kepiye olehmu ngemonah bumi).

Sekawan, tansah njungkung supados lestantunipun panggesangan). Nabi Muhammad  r sampun ngendika mekaten ,

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

Jawinipun, “Allah ridha marang kawulane kang mangan lan  memuji marang  Panjenengane, lan nginum lan memuji marang Panjenengane (HR Muslim saking  Anas bin Malik)

Kanthi nedha dhaharan saha unjukan kanthi prasaja saha syukur, ngemu suraos bilih piwucal islam, tansah nengenaken panggesangan ingkang prasaja saha efisien. Hal menika dipun tindakaken minangka saweneh njungkung lestantunipun  sumber daya alam saha  lingkungan gesang.

Jamaah Jumat ingkang minulya.

Lajeng kepripun “implementasimiderek  Islam  supados lingkungan gesang menika saged lestantun ?

Sepisan, damel mindakipun kesadaran saha piwucal ing babagan  lingkungan gesang, kalebet paring pangertosan ing prinsip-prinsip ekonomi sirkular kagem paring alternatif  ing sistem ekonomi linier ingkang dipun wucal-aken dening kapitalisme liberal, ingkang kasunyatan namung damel risak lingkungan gesang.

Kaping kalih, paring pambiwara praktik gesang ingkang tansah emut supados lingkungan gesang menika lestantun, satemah saged ugi dipun warisi sedaya anak putu  generasi candakipun. Agama Islam sampun   paring  paugeran kepripun supados gesang kanthi sae saha damel lestantunipun lingkungan gesang menika.

Kaping tiga, bilih kagem nglestantunaken lingkungan gesang, kedah dipun sengkuyung sedaya umat manungsa. Pramila sedaya lapisan masyarakat kerit lampit kedah nderek nyengkuyung. Nglestantunaken lingkungan gesang kalebet ibadah ingkang sedaya umat samangke badhe ngraosaken hasil saha manfaat ingkang ageng.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِى الْقُرْاَنِ الْعَظِيْمْ وَنَفَعَنِيْ وَاِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْاَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِمْ وَتَقَبَّلَ مِنِّى وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ اِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْم

Khutbah kaping kalih

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَنْعَمَ علينَا بِنِعْمَةِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ. وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَاحِبُ الشَّرَفِ وَالْإِحْتِرَامِ. أَمَّا بَعْدُ. فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى اِنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ  اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالطَّاعُوْنَ وَالْاَمْرَاضَ وَالْفِتَنَ مَا لَا يَدْفَعُهُ غَيْرُكَ عَنْ بَلَدِنَا هٰذَا اِنْدُوْنِيْسِيَّا خَاصَّةً وَعَنْ سَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ. عِبَادَ اللهِ اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ. وَ اشْكُرُوْهُ عَلٰى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ

Dening : Ustadz Bambang Wahyu Nugroho, M.Si.

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *