ArtikelKhutbah Jum'at

Pacoben

Khutbah Sepisan

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ – اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ – وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ – اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَاعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ إِتَّقُوْ اللّٰهَ حّقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْن. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah.

Puja puji pangalembana namung mligi dhumateng Allah I, awit sih nugraha kawelasan saha rahmat dateng sedaya mahluq. Shalawat saha salam  mugi tansah katur dhumateng Rasulullah r, keluarga, sahabat, saha umat-ipun ngantos akhir zaman.

Mboten kesupen mangga tansah takwa dhumateng Allah, kanthi estu estu, inggih nindak-aken sedaya dhawuh dhawuh saha nilar sedaya awisanipun, kanthi semangat saha mboten dipun rende rende. Eling eling bilih takwa menika, tetenger/karakter Muslim ingkang sayektos, ingkang samangke badhe dipun asta ngantos puputing yuswa. Takwa menika ingkang samangke dados cecepengan, rikala marak sowan dhumateng Allah I.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah.

Wonten setunggal ayat dhawuh dalem Allah I ingkang kaserat ing QS al Ankabut ayat 2  ungelipun mekaten,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

Jaswinipun, Akeh manungsa padha nyana yentha deweke bakal ora kepatrapan ujian karo kandha, “aku kabeh wes padha iman”  apa deweke ngira ora diuji?  (QS Al-Ankabut: 2)

Kanthi adedasar ayat ing nginggil, pramila kagem sinten tiyang ingkang sampun ngaken saha iman dhumateng Allah AWT, estu sakmangke badhe angsal pacoben. Kenging menapa mesthi wonten pacoben menika? Inggih kangge nodi sepinten kadar kekiyatan imanipun kasebat. Ibarat lare taksih sekolah wonten  tahapan tahapan tertemtu estu badhe dipun uji. Mekaten ugi ing babagan keimanan utawi kapitadosan menika, gusti Allah ugi paring pacoben pacoben kanthi ancas tujuan saha maksud  supados kadar kekiyatan imanipun menika tambah kiyat.

Wonten pacoben menika arupi pacoben kenikmatan ugi pacoben ingkang arupi musibah. Pramila dipun uji kanthi hal menika manungsa sami lolos menapa mboten.  Kasunyatan kathah tiyang ingkang mboten saged lolos menawi dipun uji kanthi kenikmatan kenikmatan, amargi kanthi ujian kenikmatan kasebat kathah tiyang ingkang sami kepleset saha mboten purun syukur, kepara malah kufur nikmat saha gumedhe.  Mekaten ugi menawi dipun paringi ujian ingkang arupi musibah, kathah ingkang mboten lolos, kepara sak wasangka awon dhumateng Allah, gresula, ngundat-ngundat, ing tembe damel tambah tebih  saking sih nugraha saha rahmatipun Allah.

Lajeng menawi ningali sejarah, linangkung estu awratipun pacoben ingkang dipun sandang para Nabi saha Rasul. Miderek ingkang kasebat ing hadits dipun aturaken mekaten,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

Jawinipun, “Wahai Rasulullah, sinten tha tiyang ingkang paling awrat pacobenipun ?” panjenengane r paring dhawuh, “Para Nabi, nuli kang  semisale lan semisale meneh. Sewiji wong kang den uji karo kondisi agamane. Sekirane agamane iku kuat (kokoh), mula uga ujiane hiya saya abot. Sekirane agamane ringkih, mula deweke arep diuji miturut  kualitas agamane. Sewiji wong bakal arep dicoba /diuji ing lumahing bumi nganti wong kuwi mau resik seko dosa.” (HR. Tirmidzi)

Mekaten ugi ing bab pacoben menika kasebat ing Surat Al-Baqarah Ayat 155, gusti  Allah I paring dhawuh mekaten,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

Jawinipun, Lan temen temen bakal Ingsun paringi ujian kanggo sira kabeh, rasa wedi, keluwen, kekurangan arta banda, jiwa lan woh wohan. lan weneana kabar bungah marang wong wong kang padha sabar.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah.

Sak menika kula lan penjenengan tambah yakin bilih estu estu pacoben ingkang dipun sandang kanjeng Nabi Ibrahim saha Ismail menika estu awrat sanget. Pramila miderek zamanipun, ing wekdal sak menika sedaya tiyang ugi angsal pacoben piyambak piyambak saha maneka warna. Nanging ingkang damel cuwo inggih menika kathah ingkang mboten lolos uji kasebat.

Wontenipun prastawa utawi kasus ingkang undering masalah inggih jalaran mboten sami purun sabar saha syukur.  Kasus kasus ing madyaning perdagangan, ekonomi, politik, kemanusiaan, ngantos ing ranah pawiyatan, sedaya kasus kasebat inggih amargi mboten tahan uji saha sabar, lajeng tumindak ingkang nerak ing paugeran, etika, nalar sehat, saha kemanusiaan, satemah nindak-aken hal hal ingkang dipun awisi agami saha negari. 

Ing sak lebeting meper hawa nafsu, lampah sabar, saha tahan uji, kanjeng Nabi Ibrahim, Ismail saha ibu Hajar sampun paring tulada ingkang sayektos, ing zaman sak menika tulada kasebat taksih urgent dipun estokaken. Inggih amargi kunci ing saklebeting ngadepi pacoben menika inggih sikap sabar tawakkal saha kersa syukur. Nabi Ibrahim, Ismail saha ibu Hajar saged lolos saking pacoben ingkang linangkung awrat menika inggih kanthi tulusing manah ikhlas, sabar saha ridlo awit pacoben kasebat.

Mekaten ugi kula lan penjenengan sedaya saged mendhet tepa palupi saking tindak dalem kanjeng Nabi Muhammad r, sepinten agengipun sabar saha gigih ing madyaning dakwah risalah.  Minangka umatipun kanjeng Nabi Muhammad r, kula lan penjenengan tansah nyenyuwun dhumateng Allah, mugi mugi saged  mendhet patuladhan menika. Aamiin.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah.

Mekaten mugi wonten manfaatipun

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِى اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَأَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا فَأسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Khutbah Kaping Kalih

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ.    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا  أَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآء مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.  رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.  رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوا اللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر

Dening : Ustadz M. Humam, S.Ag

Naskah Lengkap bisa di download disini

Silakan gabung Group WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *